Patrick da M. (Jo) / Daniel L. (Boken) - Dojo Sala polivalent

Didac a. (JO) / Vicente B. (BOKEN) - Dojo Sala Polivalent

Daniel L. (BOKEN) - (Torre gran)

Daniel L. (BOKEN) - Patrik da M. (BOKEN) - Torre gran